Podwykonawcy

Zapraszamy wszystkich chętnych do podjęcia współpracy z firmą Trans Company w charakterze przewoźnika. 

Wykaz dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z nami: 

PRZEWOŹNIK:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika miń. 100 tys USD
 • zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP
 • dowód osobisty, paszport
 • certyfikat kompetencji zawodowych
 • licencja na wykonywanie transportu drogowego

OFERUJEMY:

 • możliwość stałej współpracy
 • atrakcyjne stawki
 • krótkie terminy płatności
 • ładunki całopojazdowe chłodnicze oraz neutralne